Účtovníctvo

Oko do budúcnosti

O spoločnosti

      Naša firma od roku 1996 poskytuje komplexné služby v oblasti vedenia účtovníctva,miezd a personalistiky.Neustály kontakt a komunikácia so zákazníkom zaručuje flexibilné riešenie daňových a ekonomických problémov.Vedieme podvojné účtovníctvo a mzdy dodávaťelskou formou,čo znamená,že v dohodnutom termíne preberieme pripravené doklady na spracovanie,ktore po zaúčtovaní a odsúhlasení vrátime nazad zákazníkovi.Účtovné spracovanie predstavuje komplexnú uzávierku účtovného obdobia,ktoré sa odvíja od termínu platitela DPH.Tak získava zákazník presný a verný obraz o svojom hospodárskom výsledku priebežne počas celého roka.Za služby,ktoré vykonávame berieme plnú zodpovednosť voči správcovi dane,za predpokladu,že zákazník poskytne všetky informácie,ktoré možu ovplyvniť závierkové operácie.V prípade daňovej kontroly zastupujeme klienta v plnej miere,ak si to praje.
    
     Veríme,že tieto informácie budú pre Vás dostatočné pri výbere obchodného partnera v tak dôležitej oblasti akou sú účtovné služby.

 
Dalšie informácie na :gramian@centrum.sk