Účtovníctvo

Oko do budúcnosti

Účtovníctvo

Naše služby

Image

  1. -vedenie jednoduchého účtovníctva
  2. -vedenie podvojného účtovníctva
  3. -mzdy a personalistika
  4. -daňová problematika
  5. -účtovný audit                                             

 
Dalšie informácie na :gramian@centrum.sk